"some kind of gratitude journal in twitter style"

INNER BEAUTY
En bubblande fredagskänsla, och jag tror att bubblande i kroppen generellt är bra, det händer något liksom, en bubbly personality känns ungt, vitalt och att energierna rör på sig.

OUTER BEAUTY
Måste vara det vårvackra vädret i fantastiskt idylliska naturomgivningar, som jag som grundmurad city girl aldrig trodde jag skulle uppskatta, men det gör jag idag, ni anar inte vilken själslig utveckling:)