Mar 7, 2012

Just fab

Bild från La Dolce Vita

OUTER BEAUTY
Så kvinnligt, så vackert, så nödvändigt.