Mar 10, 2012

Att veta sitt värde

Ilya Wexler
bild från MindBodyGreen

INNER BEAUTY
- I have figured out that we can live our entire lives trying to please other people, meanwhile not only will you never really please them, but at the end of the line, you will look back and you will have missed everything. Everything that is truly important anyway, säger Ilyssa Wexler.

Ilyssa Wexler är holistic health councelor, har en MA i Physiology från Columbia och grundare av “Are you Living Courageously” som speciliserar sig på personlig utveckling och wellness för kvinnor. Hon menar att det viktigaste av allt är att börja med att älska och ära sig själv, att veta sitt värde.

Enligt Ilyssa Wexler skall vi därför inkorporera och lära oss att leva efter dessa punkter dagligen:

1. Inte nöja oss med mindre än vad du vet att du är värd i dina förhållanden
2. Be om vad du vill ha och behöver från andra
3. Säg sanningen, även om det skapar spänningar och konflikter
4. Uppför dig på sätt som är i harmoni med dina personliga värderingar
5. Gör dina val baserade utifrån vad DU tror på och tycker, inte vad andra tror på


- I always thought that the essence of beauty was fully linked to inner beauty, but now after many different experiences I have discovered it is a combination of everything you do. Health, inner, outer beauty and especially your environment help you to perceive your self worth. If you are in an environment that makes you feel sloppy or out of control, or a relationship that makes you feel unworthy and far from loved, or a job that doesn’t consider your self worth, and it´s just a pay check, you will lack the confidence from within to change and love yourself fully, säger Ilya Wexler i en artikel hos BodyMindGreen.